2015-2020 aasta KredExi meetmega kortermajade renoveerimine-seminar Elvas

12.09.2015

Möödunud nädala laupäeval korraldasid Balti Vara Fassaadid OÜ ja Eesti Korteriühistute Liit ühistujuhtidele Elvas seminari, kus tutvustati KredExi uue meetme nõudeid ja võimalusi 40 protsendilise toetuse saamiseks, uusi tõhusamaid ventilatsioonilahendusi ja soovitusi, kuidas majaelanikega jõuda kokkuleppele renoveerimise vajalikkuses. Ühistute huvi oli suur ning Elva raekoja saali tuli kohale üle 100 inimese.
Seminari praktiline osa jätkus Õuna tänaval, kus oli näha üks peaaegu valmis maja ja teine ehitusjärgus, kus oli näha, mismoodi uudselt lahendatud ventilatsioonisüsteemi torustik soojustuse alla paigaldatakse. Spetsialistid rõhutasid, et variante on mitmeid ja igale majatüübile püütakse leida kõige sobivam lahendus.
Toomas Rähmoneni sõnul on KredExi uued nõuded tehnilises plaanis kohati sarnased uue maja ehitamisega. Maksimaalse toetuse saamiseks on kõik nõuded täpselt ette kirjutatud ja peavad olema täidetud. Väga oluline on, et sissepuhke õhu hulk oleks kõikides ruumides vähemalt 10 liitrit sekundis, müratase mitte üle 25 db ja pidevate väljatõmmetega vanniruumidest ja köögist. Ventilatsioonisüsteemi kaudu majja jõudev õhk peab olema eelsoojendatud ja keskküttesüsteem ruumipõhiselt reguleeritav.
“Toetuse saamise otsus langetatakse teatavasti arvestuste põhjal, mis on saadud põhiliste parameetrite järgi kortermaja säästupotentsiaali hinnates ja see ei pruugi alati kokku langeda tegeliku säästuga, mis tavaliselt selgub alles siis, kui renoveeritud kortermaja on uute süsteemidega käigus olnud kaks järjestikust kütteperioodi,” ütles Rähmonen.
“Kõik summad, mis nende nõuetega kaasnevad, on niipalju suured, et minu hinnangul ei vääri väiksema toetusprotsendi tagaajamist. Kui juba toetuse taotlemisele mõelda, siis tasub ikkagi järgida suuremaid toetusprotsente ja minna nii öelda täiepangale ja teha ära kõik vajalikud ehitustööd.”
Seminari ettekandeid on võimalus saada e-mailiga, kirjutades meile soovist info@baltivara.ee

  

 

Comments are closed.