Balti Vara Fassaadid OÜ juhtimissüsteemid said sertifitseeritud!

Balti Vara Fassaadid OÜ-le on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnajuhtimise-, töötervishoiu ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Comments are closed.