Category Archives: 2014 uudised

Palo korteriühistutele: peame hakkama energiasäästule veelgi enam panustama

31.10.2014 Majandus- ja taristuminister ütles täna Eesti korteriühistute foorumil esinedes, et elamumajanduspoliitika põhiteema järgmisel aastakümnel on energia säästmine, selleks peab koostöös erasektoriga senisest enam hakkama panustama ka riik. „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on valmimas Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030, kuhu ühe olulise ja rõhutatud osana oleme sisse toonud ka elamumajanduse.  Esmakordselt vaadeldakse valdkonda nõnda laialt ja…
Read more

Rekonstrueerimistoetuse statistika ja uue meetme põhimuudatused

23.07.2014 Toetus on mõeldud ühistutele ja ühisustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetust võib kombineerida nii KredExi renoveerimislaenuga, et vähendada nõutud omafinantseeringu osakaalu, kui ka kogutud omavahenditega. Alates 1993. aastast ehitatud korterelamud, mis KredExi renoveerimislaenu sihtgruppi ei kuulu, võivad toetust kombineerida tavalaenuga.Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 35% ulatuses projekti kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu…
Read more

Kredexi toetuse abil hoidsid kortermajad aastas kokku 4,5 miljonit eurot

03.09.2014 Kredexi koostatud elamufondi seisukorda ja rekonstrueerimistoetuse mõju käsitlev analüüs näitas, et korteriühistud on Kredexi rekonstrueerimistoetuse abil investeerinud korterelamute renoveerimisse kokku 151,4 mln eurot. Korterelamute investeeringud on olnud suuremahulised ning sõltuvad riikliku rekonstrueerimistoetuse olemasolust. Ajavahemikul 2010-2014 on Kredex eraldanud korterelamutele rekonstrueerimistoetusteks 37,7 miljonit eurot. Kredexi abil on renoveeritud 663 korterelamut, mille suletud netopind on 1,9…
Read more

Tööinspektsioon kontrollis Tartus ehitusplatside ohutust: töötajad katusel ilma turvavarustuseta

14.04.2014 4. aprillil kontrollitud ehitusplatsidel pöörasid Tööinspektsiooni inspektorid peamiselt tähelepanu suurimatele ohukohtadele ehituses, need on tööd tellingutel ja katustel. Kontrolliti viit ehitusplatsi, millest kahe puhul tuli osa tegevusi keelata, kuna need kujutasid suurt ohtu elule või tervisele. Lõuna inspektsiooni tööinspektor Harri Alaru sõnul oli ühel ehitusobjektil teisele korrusele viivate treppide kaitsepiirded (ajutised käsipuud) küll paigaldatud,…
Read more