Category Archives: 2020 uudised

KredEx avas uue korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvooru

21.07.2020

20. juulist avanes taotlemiseks KredExi erakorraline korterelamute rekonstrueerimistoetus, millega ühistud ja omavalitsused saavad kortermajad kaasaegseks ja energiasäästlikuks muuta. Elamu terviklikul rekonstrueerimisel saab toetust olenevalt piirkonnast 30-50% tööde maksumusest, kuid mitte enam kui 1 miljon eurot.
Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul soodustab erakorraline rekonstrueerimistoetus korterelamutes elamistingimuste parandamist ning leevendab ühtlasi eriolukorra järelmõjusid ehitussektoris. „Loodetavasti saab selle taotlusvooru vastu olema suur huvi, et aina rohkem Eesti korterelamuid saaksid energiasäästlikuks, väheneksid majade küttekulud ning paraneksid sisekliima ja ohutus,“ lausus Aas. „Lisaks anname selle erakorralise kriisimeetmega riigi ja korteriühistute poolt ühise panuse, et aidata ehitussektoril üle saada eriolukorraga kaasnenud jahtumisest.“

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused ja korteriühistud üle Eesti nende elamute korrastamiseks, mis on valminud enne 2000. aastat. Toetust saab Tallinnas ja Tartus küsida 30% ning nendega külgnevates piirkondades ja teistes linnades, kus kinnisvara turuväärtus on kõrgem kui 500 €/m2, on toetusmäär 40%. Ülejäänud Eestis saab toetust 50% kuludest.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on erakorralise taotlusvooru maht suure huvi tõttu varasemast kordi suurem. „Huvi korterelamu tervikliku rekonstrueerimise vastu on viimase 5 aastaga oluliselt kasvanud, mistõttu on seekord taotlusvooru maht eelmise vooruga võrreldes enam kui kaks korda suurem. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt rahaliste vahendite lõppemiseni,“ märkis Reinsalu.

Kogu taotlusvooru maht on 71 miljonit eurot. Toetuse maksimaalne summa taotleja kohta elamu täielikul rekonstrueerimisel on 1 miljon eurot. Ida-Virumaal ja piirkondades, kus kinnisvara turuväärtus on madal saab korterelamu rekonstrueerimisel töid teostada ka osaliselt ning sel juhul on toetuse osakaal 30% kuludest ja kuni 100 000 eurot elamu kohta.

Eelmise korterelamute rekonstrueerimistoetuse 28,5 miljoni euro suurune taotlusvoor lõppes 13. juulil ning sellele esitati 191 taotlust kogusummas 61,7 miljonit eurot. Kokku on korterelamud investeerinud renoveerimisse KredExi rekonstrueerimistoetuse abil alates 2015. aastast 305 miljonit eurot.

Lisainfot tingimuste ja taotlemisprotsessi kohta leiab: https://bit.ly/3fytdO2

Allikas: kredex.ee

Aastaks 2050 tuleb renoveerida 80% hoonetest

Valitsus kiitis täna heaks pikaajalise hoonete rekonstrueerimise strateegia, mille eesmärk on parandada järgneva kolmekümne aastaga ligi 80 protsendi Eesti elanike kodude ja töökohtade tingimusi.Strateegia loomise käigus tehtud analüüs toob välja, et aastaks 2050 tuleb renoveerida umbes 54 miljonit ruutmeetrit olemasolevat hoonetest.See hõlmab endas 100 000 üksikelamut, 14 000 korterelamut ja 27 000 mitteeluhoonet, mis peaksid…
Read more

REKONSTRUEERIMISTOETUSE TAOTLUSI HAKATAKSE VASTU VÕTMA ALATES 11. JUUNIST. TAOTLUSVOOR ON AVATUD 30 PÄEVA.

15.05.2020 Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetus on voorupõhine ja taotlused rahuldatakse piirkonnale eraldatud rahaliste vahendite mahus. Vastavalt Eurostati territoriaalse statistika arvepidamise (NUTS 3) alusel jaotub Eesti piirkondadeks…
Read more

Kortermajade rekonstrueerimistoetus tuleb tänavu uute tingimustega

06.05.2020 Tänavu läheb EL tulemusreservist korterelamute rekonstrueerimistoetuseks 28,5 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga on kasvanud toetuse maht ning muutunud on taotlemisprotsess. «Sel aastal kasvas korterelamute rekonstrueerimistoetuse maht võrreldes eelmise aastaga 11 miljoni euro võrra ning sellest saab hinnanguliselt abi umbes 80 korterelamut,» sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. «Ühelt poolt on selle meetme eesmärk teha…
Read more