Juhtimissüsteemid

Balti Vara Ehitus OÜ-le on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnajuhtimise-, töötervishoiu ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.