Küttesüsteem

Küttesüsteemi renoveerimine


Enamus nõukogude ajal ehitatud kortermajade küttesüsteemidest on rajatud ühetoru põhimõttel, kus küttemagistraal jookseb maja sees üldjuhul ülemisele korrusele ja sealt läbi kõigi selle püstaku radiaatorite alla. See tähendab, et kütet ei saa reguleerida korteripõhiselt, kuna nii ülemise kui ka alumise  korteri reguleerimine mõjutab kõiki kortereid.

Tänapäeval on kasutusel kahetorusüsteem, kus küte jaotub majas nii, et püstakus on 2 toru: üks pealevool ja üks tagasivool ning püstaku torudest on igal korrusel korteri radiaatoritesse väljavõtted, kuhu paigaldatud termostaatventiilidega saab  reguleerida iga korteri/toa küttetarbimist.

Küttesüsteemi rekonstrueerimisega paranevad mugavustingimused eluruumides, ühtlustub sisetemperatuur ja luuakse tingimused soojuse säästuks.