Heki 1, Sõmerpalu vald, Võrumaa

 KÜ Heki 1, Võrumaa 2016

TERVIKLIK REKONSTRUEERIMINE
(SA Kredex 40% toetus)

Majal on teostatud järgnevad energiasäästu andvad tööd:
- fassaadi soojustamine
- sokli soojustamine
- katuse rekonstrueerimine
- avatäidete vahetamine
- rõdude rekonstrueerimine
- trepikodade sanitaarremont
- vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
- küttesüsteemi rekonstrueerimine
- ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Comments are closed.