Ringtee 10, Ülenurme vald, Tartumaa

KÜ Ringtee 10, Tartumaa  2016

TERVIKLIK REKONSTRUEERIMINE
(SA Kredex 40% toetus)

Majal on teostatud järgnevad energiasäästu andvad tööd:
- fassaadi soojustamine
- sokli soojustamine
- katuse rekonstrueerimine
- avatäidete vahetamine
- rõdude rekonstrueerimine
- trepikodade sanitaarremont
- vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
- küttesüsteemi rekonstrueerimine
- ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Comments are closed.