Projekteerimine

Kortermaja lisasoojustamise kohustuslikuks osaks on ehitusprojekt. Ehitusprojekt ja selle alusel väljastatud ehitusteatis on vajalik, kuna muudetakse ehitise piirdekonstruktsioone ning muutub ka ehitise väliskubatuur.

Balti Vara Fassaadid OÜ tütarfirma Eesti Soojustusprojekt OÜ on spetsialiseerunud korterelamute rekonstrueerimise terviklahenduste (välispiirded, küte ja ventilatsioon) projekteerimisele. Eesti Soojustusprojekt OÜ projekteerijad on koostanud üle 200 kortermaja renoveerimisprojekti. 80 neist on olnud terviklahendused, kus lahendati välispiirete soojustamine, küttesüsteem ja soojustagastusega ventilatsioon. Ehitusprojektid koostame vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustele, Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele ja standarditele. Projektidega saab tutvuda aadressil www.soojustusprojekt.ee.

Eesti Soojustusprojekt OÜ konstruktsioonide ehitusprojekti koostamise vastutavaks pädevaks isikuks on Majandustegevuse registris registreeritud Veiko Kütt ja ehitusprojekti arhitektuurse osa koostamise eest vastutab Kaido Kepp.

Eesti Soojustusprojekt OÜ
+372 55 563 689
info@soojustusprojekt.ee