REKONSTRUEERIMISTOETUSE TAOTLUSI HAKATAKSE VASTU VÕTMA ALATES 11. JUUNIST. TAOTLUSVOOR ON AVATUD 30 PÄEVA.

15.05.2020

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Toetus on voorupõhine ja taotlused rahuldatakse piirkonnale eraldatud rahaliste vahendite mahus.

Vastavalt Eurostati territoriaalse statistika arvepidamise (NUTS 3) alusel jaotub Eesti piirkondadeks järgmiselt:

  1. Põhja-Eesti (Harju maakond)
  2. Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond)
  3. Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond)
  4. Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond)
  5. Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond).

Muudatuste eesmärgiks on toetuste ühtlasem regionaalne jaotumine ja võrdsemate võimaluste andmine toetuse taotlemisel.

Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile korterelamu@kredex.ee. 
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.

Allikas: www.kredex.ee

Comments are closed.