Tegevusload

Liikmelisus

Balti Vara Ehitus OÜ on alates oktoober 2019 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Registreeringud

Balti Vara Ehitus OÜ omab registreeringut Majandustegevuse registris:

Tegevusload

Balti Vara Ehitus OÜ juhatuse liikmed Meelis Karro ja Kristjan Soomets omavad Eesti Ehituseettevõtjate Liidu poolt väljastatavat kvalifikatsiooni tunnistust (Ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine; Hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine; Ventilatsioonisüsteemide ehitamine; Üldehituslik ehitamine).

Meelis Karro omab Eesti Ehituseettevõtjate Liidu poolt väljastatavat Ehitusjuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni tunnistust (Küttesüsteemide ehitamine; Ventilatsioonisüsteemide ehitamine; Üldehitustööde tegemine).

Kristjan Soomets omab Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poolt väljastatavat Ehitusjuht, tase 6 kutsekvalifikatsiooni tunnistust (Üldehituslik ehitamine; Ventilatsioonisüsteemide ehitamine; Küttesüsteemide ehitamine; Veevarustuse- ja kanalisatsiooni ehitamine).

Kristjan Soomets ja Meelis Karro omavad lisaks ka Tallinna Tehnikaülikooli poolt väljastatavat Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilise konsultandi tunnistust.