Registreeringud

Balti Vara Ehitus OÜ omab registreeringuid Majandustegevuse registris:

Balti Vara Ehitus OÜ juhatuse liikmed Meelis Karro ja Kristjan Soomets omavad Eesti Ehituseettevõtjate Liidu poolt väljastatavat kvalifikatsiooni tunnistust (Ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine; Hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine; Ventilatsioonisüsteemide ehitamine; Üldehituslik ehitamine).

Kristjan Soomets omab Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poolt väljastatavat Ehitusjuht, tase 6 kutsekvalifikatsiooni tunnistust (Üldehituslik ehitamine (187432); Küttesüsteemide ehitamine (150172); Ventilatsioonisüsteemide ehitamine (188116);  Veevarustuse- ja kanalisatsiooni ehitamine (188115)).

Kristjan Soomets ja Meelis Karro omavad lisaks ka Tallinna Tehnikaülikooli poolt väljastatavat Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilise konsultandi tunnistust.